รับซื้อ iPhone ถึงที่ใน 45 นาที
ไม่มีค่าเดินทาง ไม่มีค่าบริการ

เลือกรุ่นที่ต้องการขาย

รับประกัน ไม่กดราคาหน้างาน

รับซื้อ iPhone 14 Pro Max

รับซื้อ iPhone 15 Pro Max

รับซื้อสูงสุด 45,000 บาท
รับซื้อ iPhone 14 Pro

รับซื้อ iPhone 15 Pro

รับซื้อสูงสุด 40,000 บาท
รับซื้อ iPhone 14 Plus
รับซื้อ iPhone 15 Plus
รับซื้อสูงสุด 31,500 บาท
รับซื้อ iPhone 14
รับซื้อ iPhone 15
รับซื้อสูงสุด 30,000 บาท
รับซื้อ iPhone 14 Pro Max
รับซื้อ iPhone 14 Pro Max
รับซื้อสูงสุด 32,000 บาท
รับซื้อ iPhone 14 Pro
รับซื้อ iPhone 14 Pro
รับซื้อสูงสุด 27,000 บาท
รับซื้อ iPhone 14 Plus
รับซื้อ iPhone 14 Plus
รับซื้อสูงสุด 25,000 บาท
รับซื้อ iPhone 14
รับซื้อ iPhone 14
รับซื้อสูงสุด 23,000 บาท
รับซื้อ iPhone 13 Pro Max
รับซื้อ iPhone 13 Pro Max
รับซื้อสูงสุด 25,000 บาท
รับซื้อ iPhone 13 Pro
รับซื้อ iPhone 13 Pro
รับซื้อสูงสุด 22,000 บาท
รับซื้อ iPhone 13
รับซื้อ iPhone 13
รับซื้อสูงสุด 15,000 บาท
รับซื้อ iPhone 13 mini
รับซื้อ iPhone 13 Mini
รับซื้อสูงสุด 10,000 บาท
รับซื้อ iPhone 12 Pro Max
รับซื้อ iPhone 12 Pro Max
รับซื้อสูงสุด 18,500 บาท
รับซื้อ iPhone 12 Pro
รับซื้อ iPhone 12 Pro
รับซื้อสูงสุด 15,000 บาท
รับซื้อ iPhone 12
รับซื้อ iPhone 12
รับซื้อสูงสุด 10,500 บาท
รับซื้อ iPhone 12 mini
รับซื้อ iPhone 12 Mini
รับซื้อสูงสุด 8,000 บาท
รับซื้อ iPhone 11 Pro Max
รับซื้อ iPhone 11 Pro Max
รับซื้อสูงสุด 13,000 บาท
รับซื้อ iPhone 11 Pro
รับซื้อ iPhone 11 Pro
รับซื้อสูงสุด 11,000 บาท
รับซื้อ iPhone 11
รับซื้อ iPhone 11
รับซื้อสูงสุด 10,000 บาท
รับซื้อ iPhone  SE
รับซื้อ iPhone SE 2022
รับซื้อสูงสุด 3,500 บาท
รับซื้อ iPhone SE
รับซื้อ iPhone SE 2020
รับซื้อสูงสุด 2,000 บาท
รับซื้อ iPhone XR
รับซื้อ iPhone XR
รับซื้อสูงสุด 1,500 บาท
รับซื้อ iPhone XS Max
รับซื้อ iPhone XS Max
รับซื้อสูงสุด 4,500 บาท
รับซื้อ iPhone XS
รับซื้อ iPhone XS
รับซื้อสูงสุด 3,500 บาท
รับซื้อ iPhone X
รับซื้อ iPhone X
รับซื้อสูงสุด 3,000 บาท
รับซื้อ iPhone 8 Plus
รับซื้อ iPhone 8 Plus
รับซื้อสูงสุด 1,500 บาท
รับซื้อ iPhone 8
รับซื้อ iPhone 8
รับซื้อสูงสุด 1,000 บาท

ขายอุปกรณ์ของคุณใน 3 ขั้นตอน


ไม่ต้องเดินทาง เราไปหาคุณถึงที่ และรับเงินทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ประเมินราคา

เลือกอุปกรณ์ของคุณ และบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน แล้วระบบจะประเมินราคาให้

นัดสถานที่

นัดเวลาและสถานที่ที่คุณต้องการให้เราไปรับ

รอเฉย ๆ ที่บ้าน

เจ้าหน้าที่ของเราจะไปหาคุณถึงที่ใน 30 นาที โปรดรอ

รับเงินทันที

ปลอดภัย รวดเร็ว รับเงินทันทีที่สถานที่นัดรับ

เหตุผลที่ควรขายกับเรา

ราคาดีที่สุด

ประเมินราคาผ่านระบบ ยุติธรรม ให้ราคาสูง

ง่ายและปลอดภัย

บริการด้วยใจ ถึงคุณทันทีภายใน 30 นาที

รับเงินทันที

เช็คของแล้ว โอนเงินหน้างานทันที ไม่ต้องรอ และกังวลใด ๆ